MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR & WETENSCHAP

---

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit z’n expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag. En aandacht voor morgen.

Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Een land waar je jezelf mag en kan zijn. Een land waar iedereen mee kan doen. Waar je de vrijheid hebt om je te ontwikkelen en te uiten. Als iedereen een gelijke kans krijgt, dan kan al het talent in Nederland bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen.

Werken in de financiële functie van OCW betekent dat je zorgt voor een goede bekostiging van scholen, universiteiten, culturele instellingen en publieke omroep en aan de studiefinanciering voor studenten en subsidieverstrekking aan allerlei voor OCW relevante organisaties. We verzorgen alle besluitvorming over de OCW-begroting en werken daarbij dicht bij de politieke besluitvorming. En we zorgen dat het financieel beheer op orde is, zodat alle uitgaven op een nette manier tot stand komen.

-
Annual
starting positions
-
Annual
internships
-
Annual working students
-
Average age
-
Locations in
the Netherlands
-
Employees in
the Netherlands
-
Locations
worldwide
-
Employees
worldwide
-% - -%
Men-to-Women ratio