SIRM

DATA SCIENCE, HEALTH SCIENCE, RESEARCH & STRATEGY CONSULTING

OVER SIRM
SiRM biedt een uitdagende en inspirerende werkomgeving met strategische adviesopdrachten op topniveau. Maatschappelijk relevant werk met échte impact. We geven strategisch advies, doen onderzoek en (beleids)evaluaties. We helpen bijvoorbeeld een ziekenhuis met het ontwikkelen van een nieuwe strategie en de kwantitatieve onderbouwing daarvan of onderzoeken voor een ministerie welke effecten beleid heeft gehad op de kwaliteit van bepaalde zorg.Met onze goed onderbouwde adviezen, stellen we bestuurders en beleidsmakers in staat om een duurzame strategie te bepalen of duurzaam beleid te ontwikkelen. We hebben daarbij een sterke analytische insteek en geven, als het kan, graag maat en getal. Daarnaast gebruiken we kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews en werksessies.Onze opdrachtgevers komen uit alle sectoren van de zorg en zijn zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheidsinstanties, brancheorganisaties en patiënt vertegenwoordigers. We adviseren onafhankelijk en het maatschappelijk perspectief is iedere keer ons uitgangspunt.

WERKEN BIJ SIRM
Bij SiRM werk je samen met leergierige en ambitieuze collega’s in een hecht team. De sfeer isc ollegiaal en informeel. Door onze verschillende achtergronden en talenten vullen we elkaar goed aan en leren we veel van elkaar. We zijn een relatief klein adviesbureau en daardoor speel je vanaf je eerste dag een rol in alle facetten van het werk. Denk aan analyses uitvoeren, interviews voeren, bijeenkomsten begeleiden, rapporten opstellen en presentaties maken en houden. Natuurlijk begeleiden we je hier goed bij.Bij SiRM staat je ontwikkeling nooit stil. Je werkt aan uitdagende projecten, die passen bij jouw kwaliteiten en voorkeuren. We hebben een uitgebreid opleidingsprogramma waarmee je jouw adviesvaardigheden, inhoudelijke kennis en persoonlijke effectiviteit vergroot.Ons team gaat ook graag met elkaar op stap. We borrelen maandelijks en organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten met elkaar.
https://werkenbij.sirm.nl/

3
Annual
starting positions
2
Annual
internships
0
Annual
working students
32
Average age
1
Locations in
the Netherlands
20
Employees in
the Netherlands
0
Locations
worldwide
0
Employees
worldwide
50% - 50%
Men-to-Women ratio